Chroń swoje inwestycje w ICO
z nową, przełomową technologią sprzedaży tokenów z użyciem smart
kontraktów W12 i zwiększ swoje zyski nawet 87-krotnie

Pełna przejrzystość. Więcej zaufania. Mniejsze ryzyko.

Zarejestruj się na przedsprzedaż, aby nabyć tokeny W12 i kupuj tokeny projektów ICO przy użyciu bezpiecznego modelu W12.

Zarezerwowane na białej liście:
05000 ETH
Zarejestruj się na przedsprzedaż
 • Doradcy: wiceprezes i wybitny menedżer firmy Ericsson, były wiceprezes Goldman Sachs
 • Powstała już pierwsza wersja naszego produktu
 • Bardzo wysokie oceny w agregatorach projektów
 • Wysoce doświadczony zespół
 • Tokeny założycieli, zespołu i doradców są zablokowane na okres 2 lat

 • Unikalna ekonomia tokena
 • Hard cap: 30 000 ETH

Zaprojektowaliśmy smart kontrakty, które uwalniają środki ICO autorom projektu dopiero, gdy kupujący uznają, że projekt osiąga swoje założone cele

To rozwiązanie zwiększa zwroty z inwestycji nawet do 87* razy, ponieważ chroni kupujących tokeny przed 96% projektów, które niestety upadają

w12

* Proszę zapoznać się z dokładnymi kalkulacjami zwrotów w Białej Księdze W12

Projekt może wybrać
jeden z wariantów Funduszu Projektu

humansx1

Każdy nabywca tokenów osobno i niezależnie podejmuje decyzję co do ukończenia kamieni milowych projektu.

humansx12

Ukończenie kamieni milowych projektu jest potwierdzane przez 12 niezależnych sędziów, wybranych losowo z sieci W12.

humansxN

Ukończenie kamieni milowych projektu jest potwierdzane przez głosy 51% nabywców tokenów. Waga głosu jest proporcjonalna do ilości zakupionych tokenów.

Projekt może wydawać tokeny niezależnie i sprzedawać jedynie ich część z użyciem bezpiecznego modelu W12 na platformie W12

Pozwoli to platformie W12 szybko nawiązać współpracę z dużą liczbą projektów prowadzących swoje ICO, jednocześnie szybko zwiększając swój udział w rynku

Tokeny projektu
sprzedawane w ramach Zbiórki Publicznej
10%Tokeny na sprzedaż na platformie W12

Jak to działa

1Projekt tworzy swoją mapę drogową na platformie W12 i ustala odpowiednie wartości i % funduszy koniecznych na każdym etapie.
2Projekt wypuszcza swoje właściwe tokeny ICO na platformie W12 lub przesyła część wyemitowanych właściwych tokenów ICO do niezależnego wydania za pośrednictwem smart kontraktu na platformie W12.
3Protokół blockchain W12 wydaje zabezpieczone tokeny projektu w liczbie równej ilości właściwych tokenów, które otrzymano.
4Użytkownicy platformy W12 mogą nabywać zabezpieczone tokeny projektów ICO, które ich interesują. Wszystkie zabezpieczone tokeny są poparte środkami kupujących.
5Wszystkie zebrane fundusze są lokowane w smart kontrakcie i zostaną udostępnione twórcom projektu dopiero, gdy kupujący tokeny potwierdzą osiągnięcie kamieni milowych mapy drogowej.
6Po zakupie zabezpieczonych tokenów projektu ICO użytkownik ma możliwość:
 • wymiany ich na właściwe tokeny projektu ICO za pomocą mechanizmu wymiany W12 i sprzedać je na zewnętrznej giełdzie
 • otrzymania zwrotu środków, jeśli projekt nie osiągnie żadnego z kamieni milowych zawartych w mapie drogowej lub gdy cena tokena spadnie poniżej poziomu ICO
w12

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Oszustwa
 • Utrata funduszy z powodu upadłych projektów ICO

Według badania przeprowadzonego przez grupę Satis i opublikowanego na stronie Bitcoin.com, 81% projektów ICO to scamy – oszustwa, a tylko 3,8% wszystkich projektów odnosi sukces. Odnosząc to do rozmiarów rynku ICO, oznacza to ponad 4 miliardy dolarów utraconych funduszy, które mogłyby zostać uratowane i zainwestowane w prawidłowo rozwijające się projekty.

Użyteczność tokena W12

 • Token W12 służy do przechowywania środków zebranych przez projekty na platformie.
 • Projekty samodzielnie wybierają w jakiej kryptowalucie będą przechowywane zebrane fundusze. Im więcej tokenów W12 zostanie użytych do przechowywania zdobytych środków, tym twórcy projektu zapłacą platfomie niższe prowizje. Oferując wysoki udział zabezpieczonych tokenów, projekt ma dużo większą szansę zebrać wymagany poziom finansowania dzięki bezpieczeństwu oferowanemu swoim inwestorom.

 • Tokeny W12 pozwalają użytkownikom na kupowanie tokenów dowolnego projektu ICO obecnego na platformie W12
 • Tokeny W12 są używane jako środek płatności za usługi dostępne na platformie
 • Tokeny będą wykorzystywane jako paliwo w zdecentralizowanej sieci wyroczni
 • Klienci będą potrzebować tokenów W12, aby wynagradzać wyrocznie. Wyrocznie będą potrzebować tokenów W12 w celu potwierdzenia realizacji kontraktów cyfrowych i otrzymywania nagród z sieci.
zapisz się na przedsprzedaż
w12

Korzyści z uczestnictwa
w ICO W12

Kupując tokeny W12 na etapie ICO, możesz uzyskać dostęp do tokenów setek innych projektów, i to za darmo

Kupując tokeny W12 podczas naszego ICO otrzymujesz bezpłatne konto premium, które upoważnia Cię do dostępu do setek innych projektów uruchamiających swoje ICO na platformie W12. Dodatkowo, 50% tokenów otrzymanych w ramach prowizji od każdego z tych ICO będzie rozdzielane pomiędzy posiadaczy kont premium. Konta premium będą ważne 2 lata. Po tym czasie możliwe jest odnowienie.

Tabela prezentuje liczbę dostępnych kont premium. Jeśli pula kont premium ulegnie wyczerpaniu, odpowiednia kolumna nie będzie pokazana w tabeli.

W zależności od poziomu konta zmienia się liczba otrzymanych tokenów. Na przykład posiadanie konta Złotego daje ci prawo do otrzymania 10 razy więcej tokenów niż konto Brązowe.

Zasady i warunki dodatkowych bonusów

Typ konta steel brąz srebro złoto platyna diament
Dostępna liczba kont 3357 978 324 108 36 12
Ilość tokenów (w zależności od poziomu konta): 0,5X 1X 3,3X 10X 33,3X 100X
Purchase 1 - 15 of August, 2018 1.5 ETH 3 ETH 10 ETH 30 ETH 100 ETH 300 ETH
Purchase 16 - 31 of August, 2018 1.65 ETH 3.3 ETH 11 ETH 33 ETH 110 ETH 330 ETH
Purchase 1 - 15 of September, 2018 1.8 ETH 3.6 ETH 12 ETH 36 ETH 120 ETH 360 ETH
Purchase 16 - 30 of September, 2018 1.95 ETH 3.9 ETH 13 ETH 39 ETH 130 ETH 390 ETH
Purchase 1 - 15 of October, 2018 2.1 ETH 4.2 ETH 14 ETH 42 ETH 140 ETH 420 ETH
Zakup podczas sprzedaży publicznej za min.: 2.5 ETH 5 ETH 17 ETH 50 ETH 167 ETH 500 ETH
Udział w prywatnych przedsprzedażach 6 th 5 th 4 th 3 rd 2 nd 1 st
Fundacja W12 steel brąz srebro złoto platyna diament
TYP
KONTA
Dostępna liczba kont Ilość tokenów (w zależności od poziomu konta): Purchase 1 - 15 of August, 2018 Purchase 16 - 31 of August, 2018 Purchase 1 - 15 of September, 2018 Purchase 16 - 30 of September, 2018 Purchase 1 - 15 of October, 2018 Zakup podczas sprzedaży publicznej za min.: Udział w prywatnych przedsprzedażach Fundacja W12
steel 3357 0,5X 1.5 ETH 1.65 ETH 1.8 ETH 1.95 ETH 2.1 ETH 2.5 ETH 6 th steel
brąz 978 1X 3 ETH 3.3 ETH 3.6 ETH 3.9 ETH 4.2 ETH 5 ETH 5 th brąz
srebro 324 3,3X 10 ETH 11 ETH 12 ETH 13 ETH 14 ETH 17 ETH 4 th srebro
złoto 108 10X 30 ETH 33 ETH 36 ETH 39 ETH 42 ETH 50 ETH 3 rd złoto
platyna 36 33,3X 100 ETH 110 ETH 120 ETH 130 ETH 140 ETH 167 ETH 2 nd platyna
diament 12 100X 300 ETH 330 ETH 360 ETH 390 ETH 420 ETH 500 ETH 1 st diament
2/6

Posiadacze kont premium otrzymają także dostęp do prywatnych przedsprzedaży projektów ICO korzystających z platformy W12 i mogą uczestniczyć w Fundacji W12.

Te korzyści nie będą dostępne dla użytkowników, którzy nabędą tokeny W12 na giełdach lub za pośrednictwem stron trzecich.

ZAPISZ SIĘ NA PRZEDSPRZEDAŻ W12
Dystrybucja tokenów W12
Okres blokady tokenów:

Tokeny są zamrożone w smart kontrakcie na okres 2 lat, z możliwością wydawania nie więcej niż 1/3 wartości dla:
- zespołu, doradców, założycieli
- funduszu rezerwowego
- wczesnych inwestorów długoterminowych

Cena za token:

1 W12 = 0,00035 ETH. Zniżki obowiązują w zależności od daty zakupu.

Akceptowane formy płatności:

ETH, LTC, BTC

Transfer tokenów:

Tokeny W12 zostaną przesłane klientom za pomocą smart kontraktu po zakończeniu każdego etapu ICO. Możesz zobaczyć zakupione tokeny i potwierdzenie transakcji na swoim koncie natychmiast po zakupie

Emisja tokenów:

Ograniczona do 400 milionów tokenów. Ilość ta nie może zostać zwiększona ani za pomocą kopania (miningu), ani żadnej innej metody.

Hard Cap:

Limit – hard cap jest ustalany na określoną liczbę tokenów w zależności od rundy sprzedaży

Przedsprzedaż:

3,000 ETH

Sprzedaż prywatna

14,500 ETH

Sprzedaż publiczna:

5,000 ETH

Czas

Wszystkie rundy sprzedaży tokenów rozpoczynają się o godzinie 12:00 UTC+0.

Przedsprzedaż

Start:

20. maja 2018

Zakończenie:

20. lipca 2018

Zniżka:

25-15%

Cena za token:

0,0002625 ETH - 0,0002975 ETH

Hard cap:

3,000 ETH

Sprzedaż prywatna

Start:

1. sierpnia 2018

Zakończenie:

15. października 2018 lub osiągnięcie hard capu

Zniżka:

15%-5%

Cena za token:

0.0002975 ETH - 0.0003325 ETH

Hard cap:

14,500 ETH

Sprzedaż publiczna

Start:

1. listopada 2018

Zakończenie:

12. grudnia 2018

Cena za token:

0,00035 ETH

Hard cap:

5,000 ETH

Na etapie przedsprzedaży i sprzedaży publicznej cena zakupu tokena jest codziennie równostajnie zwiększana i odpowiada kwocie z uwzględnieniem zniżki z początku i końca etapu. W12 zastrzega sobie prawo do oferowania obniżonej ceny tokenów W12 dla długoterminowych inwestorów instytucjonalnych i strategicznych.

Dalsza Sprzedaż Tokenów

Start:

Od 15. lutego 2019 r.

Każdego dnia smart kontrakt będzie uwalniał i sprzedawał 140 000 tokenów (0,035% całkowitej ilości) przez 1000 dni. Wartość tokena podczas tego etapu sprzedaży będzie ustalana na podstawie równania Cena = K / 140 000, gdzie K = kwota środków przetransferowanych danego dnia do smart kontraktu. Sprzedaż tokena będzie prowadzona w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie platformy W12 i protokołu blockchain W12, aby zapobiec sytuacjom, gdy nie ma osób sprzedających tokeny W12, cena szybuje do nieskończoności lub gdy ogromna liczba prywatnych inwestorów jest zainteresowana platformą.

Aktualne poziomy dystrybucji
1/2
ZAPISZ SIĘ NA PRZEDSPRZEDAŻ W12
Nasz zespół
Oleg Sharpatiy
COO i Założyciel
Andrey Granovskiy
CEO i Założyciel
Michael Korneev
CTO
David Kuhl
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Zurych, Szwajcaria
Aleksandr Tikhonov
Szef marketingu
Ibrahim Tletseri
Dyrektor artystyczny
Nelly Pankovichenko
IR i rozwój biznesu
Savilya Akhmedova
Rozwój biznesu
Artur Potemkin
Specjalista ds. HR
Rodion Nikiforov
Specjalista do spraw IT
Kirill Khoroshilov
Front-end developer
Vlad Portnoy
Front-end developer
Valery Platonov
Senior developer
Nasi doradcy
Anders Larsson
Doradca ds. Technicznych i Blockchain (wiceprezes firmy Ericsson, zaliczany do 5 najlepszych doradców blockchain na świecie)
Joakim Holmer
Doradca ds. marketingu, marki i rozwoju biznesu (założyciel AllcoinWiki, były członek zarządu firmy Ericsson)
Chintan Thakkar
Były Wiceprezes Goldman Sachs w Nowym Jorku
Rennie Sng
Były pracownik Citibanku. Doradca Funduszy Krypto nr 1 w Azji.
ZAPISZ SIĘ NA PRZEDSPRZEDAŻ W12
Nasi partnerzy
Mapa drogowa projektu
1
Kwartał IV, 2017
 • Badanie potrzeb klientów, badania rynku i rozwój koncepcji projektu
 • Zebranie zespołu
 • Rozwój architektury platformy
 • Rozpoczęcie prac nad marketem, określenie zakresu zadań i obowiązków
2
Kwartał I, 2018
 • Wersja alfa marketu W12
 • Prace nad zakresem zadań i prototypem protokołu blockchain W12
 • Dodanie ponad 100 projektów do marketu W12
 • Stworzenie systemu rankingowego projektów
 • Stworzenie treningowego przewodnika dla nabywców tokenów
 • Stworzenie strony sprzedaży tokenów W12
 • Rejestracja firmy w Singapurze
3
Kwartał II, 2018
 • Rozpoczęcie tworzenia społeczności W12
 • Początek rejestracji kupujących tokeny W12 na białą listę
 • Rozwój smart kontraktów odpowiedzialnych za zbiórkę publiczną W12
 • Rozpoczęcie przedsprzedaży tokenów W12
 • Opracowanie części protokołu blockchain W12 odpowiedzialnej za emisję i sprzedaż tokenów projektu (z implementacją etapowej wypłaty środków):
  • Smart kontrakty odpowiedzialne za wydawanie przez projekt zabezpieczonych W-tokenów
  • Smart kontrakty odpowiedzialne za przechowywanie środków projektu w postaci zdywersyfikowanego koszyka z funkcją etapowej wypłaty środków
  • Interfejs internetowy marketu W12 umożliwiający projektom uzupełnianie swoich danych i parametrów zbiórki publicznej
  • Usługa potwierdzająca transakcje z wykorzystaniem blockchaina (BTC, LTC, ETH, BCH, ETC)
 • Testy marketu W12
 • Uruchomienie rankingu projektów zależnego od użytkowników platformy
 • Rozwój nowych funkcji marketu (konta nagród, dokończenie prac nad kontami osobistymi)
 • Stworzenie i A/B-testy stron docelowych o wysokim współczynniku konwersji dla kupujących tokeny i rejestracji projektów na platformie
 • Umieszczenie ponad 300 projektów w markecie
 • Prezentacje na konferencjach
4
Kwartał III, 2018
 • Kampanie reklamowe i PR marketu W12 i sprzedaży tokenów W12
 • Prezentacje na konferencjach
 • Rozpoczęcie zbiórki publicznej W12
 • Rozwój dodatkowych funkcji protokołu W12
  • Rozwój interfejsu sieciowego protokołu blockchain odpowiedzialnego za nabywanie W-Tokenów, zwracanie środków ze zbiórki, wymiany W-Tokenów na Tokeny Właściwe
  • Automatyczne podłączanie nowych projektów
  • Opcja ponownego udostępnienia do sprzedaży W-Tokenów projektu (pochodzących ze zwrotu środków ze zbiórki)
  • Rozwój elastycznej funkcji zamrażania tokenów (nabywca tokenów może anulować zamrożenie tracąc jednocześnie zniżkę)
 • Testowanie protokołu blockchain W12
 • Audyt protokołu blockchain W12
 • Audyt systemu bezpieczeństwa platformy W12
 • Rozwój dodatkowych funkcji marketu W12, dodanie płatnych usług dla projektów
 • Uruchomienie wersji beta marketu W12
 • Kampania reklamowa i PR marketu W12
 • Zawieranie umów partnerskich z ekspertami indywidualnymi oraz agencjami ratingowymi w celu wprowadzenia ocen eksperckich na platformie
5
Kwartał IV, 2018
 • Notowanie tokena W12 na giełdach
 • Dodawanie projektów do platformy W12
 • Kampania reklamowa i PR platformy W12
 • Prezentacje na konferencjach
 • Zawieranie umów partnerskich z funduszami i syndykatami
 • Rozpoczęcie prac nad aplikacjami mobilnymi marketu dla Androida i iOS
 • Rozwój architektury i zakresu zadań dla giełdy
 • Uruchomienie w pełni funkcjonalnego protokołu blockchain W12
 • Uruchomienie usługi zakupu ETH za waluty tradycyjne - fiducjarne (aby umożliwić następnie nabywanie tokenów projektów za ETH)
6
Kwartał I, 2019
 • Dodawanie projektów do platformy W12
 • Kampania reklamowa i PR platformy W12
 • Testowanie i audyt bezpieczeństwa aplikacji mobilnych W12 dla Androida i iOS
 • Pierwsza wersja aplikacji mobilnej marketu dla Androida i iOS
 • Kampania reklamowa testów aplikacji marketu dla Anroida i iOS
 • Początek prac nad giełdą w celu zapewnienia płynności i darmowego notowania tokenów projektów, które przeprowadziły ICO na platformie W12
 • Organizacja serii konferencji i wydarzeń związanych z W12 na całym świecie w celu przyciągnięcia nabywców tokenów i projektów na platformę
 • Podpisanie umów partnerskich z giełdami kryptowalut
 • Uruchomienie usługi nabywania tokenów z użyciem głównych kryptowalut i walut tradycyjnych
 • Uruchomienie systemu ocen, w którym waga oceny eksperta czy agencji ratingowej zależy od prawidłowości wyników ich wcześniejszych prognoz
 • Kampania reklamowa i PR marketu i aplikacji mobilnych
7
Kwartał II, 2019
 • Dodawanie projektów do platformy W12
 • Kampania reklamowa i PR platformy i aplikacji mobilnych
 • Konferencje W12
 • W pełni funkcjonalna aplikacja mobilna marketu dla Androida i iOS
 • Trwające prace nad giełdą i kontami PAMM, dodanie nowych funkcji na platformie i aplikacji mobilnej
 • Początek pracy nad protokołem międzyblockchainowym W12
8
Kwartał III, 2019
 • Dodawanie projektów do platformy W12
 • Kampania reklamowa i PR platformy i aplikacji mobilnych
 • Konferencje W12
 • Trwające prace nad giełdą i kontami PAMM, dodanie nowych funkcji na platformie i aplikacji mobilnej
 • Testy i audyt giełdy oraz kont PAMM
 • Testy i audyt protokołu międzyblockchainowego W12
9
Kwartał IV, 2019
 • Dodawanie projektów do platformy W12
 • Kampania reklamowa i PR platformy i aplikacji mobilnej
 • Konferencje W12
 • Uruchomienie własnej giełdy i platformy do tworzenia kont PAMM (transfery pieniędzy do zarządzających aktywami)
 • Uruchomienie międzyblockchainowego protokołu W12

Rzeczywiste wdrożenia

Poprzez tworzenie technologii umożliwiającej tokenizację dowolnego projektu, pozwalamy setkom tysięcy projektów na całym świecie uzyskać zdecentralizowany kapitał, opierając się o pełne zaufanie i przejrzystość.
Model ten promuje rozwój istotnych produktów i powstawanie przełomowych technologii odpowiadających nowemu tysiącleciu poprzez docenianie jakości, wzrostu i zaufania.

1
Uruchom startup blockchainowy
2
Rozpocznij zbiórkę pieniędzy na budowę nieruchomości
3
Stwórz zielony, przyjazny dla środowiska projekt infrastruktury
ZAPISZ SIĘ NA PRZEDSPRZEDAŻ JUŻ TERAZ

Zalety dla projektów

Pełna automatyzacja

Wszystkie smart kontrakty na platformie W12 są w pełni zautomatyzowane. Wdrożenie smart kontraktu i wypuszczenie nowego tokena nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy technicznej ze strony prowadzących projekt.

Brak kosztów początkowych

Pozyskiwanie funduszy na projekty za pomocą zabezpieczonych W-tokenów nie wiąże się z kosztami początkowymi. Liczba tokenów W12 zużywanych jako paliwo dla całego ekosystemu W12 będzie się zmniejszała wraz ze wzrostem wykorzystania tokenów W12 jako rezerwy każdego wspieranego tokena.

Różne źródła finansowania

Projekty mogą wydawać zabezpieczone W-tokeny w celu przeprowadzenia pełnej kampanii zbiórki funduszy lub używać ich jedynie jako dodatkowe źródło finansowania, pozostałe potrzebne środki zbierając w jakikolwiek inny sposób. Niezależnie od wyboru drogi, ilość W-tokenów jest zawsze równa liczbie właściwych tokenów projektu w naszym posiadaniu.

w12
ZAPISZ SIĘ NA PRZEDSPRZEDAŻ W12

Nowa generacja zabezpieczonych tokenów

Mniejsze ryzyko

Wszystkie środki zebrane podczas sprzedaży tokenów projektu na platformie W12 są zablokowane w smart kontrakcie, a projekt otrzymuje do nich dostęp dopiero po osiągnięciu kamieni milowych zawartych w ich mapie drogowej. Ten model finansowania nie zadowoli oszukańczych projektów, które chciałyby mieć natychmiastowy dostęp do wszystkich zebranych środków.

Większe zaufanie

Protokół blockchain W12 wydaje nową generację zabezpieczonych tokenów dla każdego projektu. Tokeny projektu ICO wydane przez protokół W12 są zabezpieczone funduszami kupujących tokeny. Tokeny te są w prosty sposób wymienialne na właściwe tokeny projektu ICO lub na pozostałe, niewykorzystane środki inwestycyjne na określonym etapie rozwoju projektu.

Pełna przejrzystość

Ilość zabezpieczonych tokenów projektu w obiegu zawsze odpowiada rezerwom właściwych tokenów projektu ICO w naszym posiadaniu. Nasz kod jest open source, więc zawsze możesz użyć narzędzi takich jak etherscan do potwierdzenia korelacji między zabezpieczonymi tokenami a właściwymi tokenami projektu ICO.

liczba
tokenów
ABC-W
=
liczba
tokenów
ABC

Przykład:

Projekt ABC uruchamia swoje ICO przy użyciu modelu W12. Na platformie W12 można kupować tokeny ABC-W i wymienić je w dowolnym momencie na właściwe tokeny ABC lub na niewykorzystane zainwestowane środki za pomocą wymiennika tokenów W12.

Dostępne opcje wymiany:

token ABC-W token ABC
token ABC-Wniewydana
kwota
funduszy
token ABC-Wkrypto
waluta
ZAPISZ SIĘ NA PRZEDSPRZEDAŻ
MVP i strona
produktu

Rozwój platformy W12 rozpoczął się w październiku 2017 roku. Nasz kod jest dostępny na naszym koncie GitHub.

Już wkrótce wszyscy będą mieli szansę brać udział w ICO setek projektów przy niższym ryzyku i wyższych zwrotach dzięki wykorzystaniu technologii W12.

MVP
w12 icobench.com 4.7 of 5
w12 trackico.io 4.4 of 5
w12 foundico.com 8.6 of 10
w12 foxico.io 7.5 of 10
w12 coindelite.com 4.4 of 5
w12 icolink.com 4.93 of 5
Wiadomości i publikacje
W12.io has successfully completed the first early stage of its pre-sale
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
PR: W12 – a Platform Raising New Generation of Smart Contracts – Winner at the World Blockchain Forum (NYC)
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
PayPal co-founder: how blockchain will change investment and why this process will start with the real estate market
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
New Study Says 80 Percent of ICOs Conducted in 2017 Were Scams
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
Third Annual World Blockchain Forum Comes to London this September
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
We’re Going To New York
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
Nowe badanie: 80% projektów ICO to oszustwa, tylko 8% osiąga giełdy
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
Nie wierz hype'owi. 5 największych "oszustw wyjścia ICO": Podejście Eksperta
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
Wyjaśnienie DAICO
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
Z Gibraltaru do Australii: Jak Kraje Podchodzą do ICO
PRZECZYTAJ WIADOMOŚĆ
Gdzie można spotkać naszych przedstawicieli?
1
03/03/2018 - 03/06/2018
d10e Seoul
Lokalizacja wydarzenia: Seul
Link do wydarzenia
2
03/06/2018
DC Blockchain Summit 2018
Lokalizacja wydarzenia: Waszyngton, D.C.
Link do wydarzenia
3
03/10/2018
Crypto Investor Show 2018
Lokalizacja wydarzenia: Londyn
Link do wydarzenia
4
03/13/2018 – 03/15/2018
Money 20/20 Asia
Lokalizacja wydarzenia: Singapur.
Link do wydarzenia
5
03/15/2018 – 03/16/2018
Token Fest
Lokalizacja wydarzenia: San Francisco
Link do wydarzenia
6
03/27/2018 - 03/28/2018
CONGRESS BLOCKCHAIN RF -2018
Lokalizacja wydarzenia: Moskwa
Link do wydarzenia
7
04/03/2018
Deconomy 2018
Lokalizacja wydarzenia: Seul
Link do wydarzenia
8
04/17/2018 – 04/19/2018
TRANSACT
Lokalizacja wydarzenia: Las Vegas
Link do wydarzenia
9
04/19/2018 - 04/20/2018
Global Blockchain Summit
Lokalizacja wydarzenia: Denver
Link do wydarzenia
10
04/23/2018 - 04/24/2018
CryptoEconomy / ICO Mumbai
Lokalizacja wydarzenia: Mumbaj
Link do wydarzenia
11
05/26/2018 - 05/29/2018
d10e Astana
Lokalizacja wydarzenia: Astana
Link do wydarzenia
12
06/27/2018 - 06/28/2018
Blockchain Expo
Lokalizacja wydarzenia: Amsterdam
Link do wydarzenia
ZAPISZ SIĘ NA TOKENY W12
FAQ
Jakie są główne zalety technologii W12?

Technologia W12 oferuje możliwość zwiększenia zysków z inwestycji w ICO i projekty na wczesnych etapach rozwoju średnio 10-krotnie lub nawet więcej.

W jaki sposób osiąga się wyższe ROI (zwrot z inwestycji)?

W12 pozwala inwestorom kupować tokeny na każdym etapie ICO, jednocześnie pozwalając im na kontrolę wydatków projektu. Jeśli zespół danego projektu nie rozwija go zgodnie z założoną mapą drogową lub założenia zespołu nie działają zgodnie z oczekiwaniami, inwestorzy mogą odzyskać niewykorzystane przez zespół środki na reinwestycję w inne projekty, które wydają się bardziej rentowne. Dzięki temu zakup tokenów za pomocą tego mechanizmu przynieść może średnio 10-krotnie wyższy dochód w porównaniu do inwestycji bez zastosowania tej technologii. Szczegółowe wyliczenia przedstawione są w białej księdze.

Co sprawia, że W12 jest korzystny dla zespołów i projektów?

W12 umożliwia zespołom zbieranie środków na realizację projektu bez ponoszenia kosztów i wstępnej ekspertyzy technicznej. Przy przechowywaniu zebranych funduszy w tokenach W12, opłaty w początkowych fazach implementacji projektu wynosić będą 0%. Aby uruchomić ICO i zebrać fundusze, nie jest konieczne projektowanie smart kontraktów, zatrudnianie drogich konsultantów czy określanie polityki marketingowej, ponieważ wszystkie niezbędne funkcje są zautomatyzowane na platformie. Dzięki uruchomieniu projektu na platformie W12 zespół może skupić się na najważniejszym - stworzeniu produktu.

Kto przechowuje wszystkie środki zebrane przez projekt?

Wszystkie fundusze pozyskane na etapie sprzedaży tokenów projektu są zablokowane w smart kontrakcie. Aczkolwiek zespół nie ma dostępu do tych środków aż do czasu wdrożenia wszystkich deklarowanych w mapie drogowej etapów i decyzji nabywców tokenów.

Czy projekt może sprzedawać tokeny na platformie W12 bez korzystania z funkcji stopniowej dystrybucji funduszy?

Tak, projekt może zorganizować ICO i sprzedawać swoje tokeny na W12 bez etapowej dystrybucji funduszy, ale oficjalny opis danego projektu będzie zawierać informację dla inwestorów, że ta funkcja nie jest aktywna. Projekty, które organizują sprzedaż tokenów z włączoną opcją etapowej dystrybucji mają szansę na otrzymanie wyższej oceny, zdobywają większą wiarygodność w oczach inwestorów i w konsekwencji mają większe prawdopodobieństwo zebrania niezbędnej kwoty.

Na kiedy planowane jest wprowadzenie tokena W12 na giełdy kryptowalut?

Token W12 ma wejść na giełdę po zakończeniu sprzedaży publicznej, do 1 sierpnia 2018 roku.

Jakie projekty mogą zbierać fundusze za pośrednictwem platformy W12?

Po pierwsze, platforma W12 koncentruje się na rozwoju firm technologicznych, ale możliwości platformy wykraczają daleko poza granice tej branży. Za pomocą W12 możliwa jest realizacja projektów z dowolnej dziedziny, od startupów zajmujących się sztuczną inteligencją, poprzez rozbudowę sieci neuronowych i tokenizacji aktywów, aż po budowę domów, farm wydobywczych, dróg, restauracji, projektów charytatywnych, z zakresu ochrony środowiska i właściwie każdych innych. Technologia W12 jest niezwykle wygodna we wszystkich sytuacjach, gdzie możliwe jest przyciągnięcie wielu inwestorów z różnych części globu. Platforma W12 umożliwia świetną kontrolę nad funduszami przydzielonymi zespołowi projektowemu i zapewnia maksymalną płynność inwestycji w formie tokenów dla każdego projektu.

Czy na platformie W12 planujecie sprzedawać tokeny security – odpowiedniki papierów wartościowych?

Tak, jednakże czekamy na aktualizacje prawne, zanim będziemy mogli wprowadzić taką funkcję. Projekty, które planują sprzedawać tokeny będące papierami wartościowymi na platformie W12 będą musiały spełniać wymagania określone przez odpowiednie organy regulacyjne. Obecnie wszystkie tokeny dostępne na platformie W12 są tokenami użytkowymi do stosowania w obrębie ekosystemu każdego projektu. Liczymy jednak na to, że w przyszłości będziemy obsługiwać projekty oferujące tokeny wymienne na akcje spółki po zakończeniu jej wstępnego etapu rozwoju.

Jak mogę kupić tokeny W12?

Wypełnij formularz znajdujący się pod poniższym linkiem, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące zakupu Bitcoina, Ethereum lub innych kryptowalut, które mogą zostać użyte do wzięcia udziału w sprzedaży tokenów W12.

Dołącz do sprzedaży tokenów W12!
Weź udział w tworzeniu nowej architektury dla ICO i świata kryptowalut.
ZAPISZ SIĘ NA PRZEDSPRZEDAŻ JUŻ TERAZ