SMART KONTRAKTY W12

zmniejszają ryzyko, chronią przed oszustwami, eliminują pośredników, zwiększają przejrzystość na rynku dobroczynnym / ICO / STO / crowdfundingowym

Zarejestruj się aby nabyć tokeny W12 i kupować tokeny innych projektów z wykorzystaniem bezpiecznego modelu

Sprzedaż tokenów TRWA
Your IP address is from the USA. Citizens and residents of the United States are prohibited from using W12 platform to purchase tokens.
 • 1. miejsce i tytuł najlepszego projektu ICO, World Blockchain Forum, Nowy Jork
 • Silny, zróżnicowany zespół deweloperów, doradcy z Goldman Sachs, Ericssona, Citibanku
 • Tokeny założycieli, zespołu i doradców są zablokowane na 2 lata
raised5289,56 ETH

Czym jest W12?

Smart kontrakty Wyrocznie Platforma

W12 tworzy zdecentralizowaną infrastrukturę, w której strony nie muszą ufać sobie nawzajem.

Protokół wykorzystuje technologię blockchain w celu zapewnienia przejrzystości i adresowalności transakcji, inteligentnych kontraktów i wyroczni w celu zapewnienia kontroli realizacji głównych etapów planu działania projektu. Rozwiązanie W12 zawiera również mechanizm tworzenia DAO i platformę, która pozwala projektom na zbieranie funduszy za pośrednictwem sprzedaży tokenów bez ponoszenia kosztów początkowych lub specjalnej wiedzy technicznej.

Wyrocznie Kamienie milowe Wyrocznie

Smart kontrakty uwalniają środki dla projektu tylko wtedy, gdy osiągnie on swoje założone cele

Główne rynki integracji

- ICO / STO

szacunki:
16 mld USD w 2018
(tokeny użytkowe)

- Crowdfunding

szacunki:
50 mld USD w 2018
(tokeny produktowe)

- Dobroczynność

szacunki:
773 mld USD w 2018
(tokeny dobroczynne)

ICO / STO
16 mld USD(tokeny użytkowe)
Crowdfunding
50 mld USD(tokeny produktowe)
Dobroczynność
733 mld USD(tokeny dobroczynne)
szacunek na 2018

Potrzeby Rynku

96.2% ICO w 2017 okazało się zbyt
ryzykowne lub były scamem
40% funduszy wydane na przelewy
i wewnętrzne koszty personelu
Source: givingusa.org

Model biznesowy

Mamy model transakcyjny. Brak kosztów początkowych dla projektu.

Im więcej tokenów W12 jest używane do transakcji, tym mniejsze opłaty.

Wysokość prowizji zależy od rynku wykorzystania i ustawień projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w Białej Księdze W12.

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • SCAMY lub oszustwa;
 • Wysokie ryzyko przekazywania środków projektom na wczesnym etapie rozwoju;

Rynek ICO


Według badań grupy Satis, około 5,67 miliarda dolarów zainwestowano w scamy - oszustwa i projekty upadłe już na wczesnym etapie

źródło: bitcoin.com

Największy projekt-SCAM ukradł 660 milionów USD w Wietnamie

źródło: techcrunch.com
 • Brak mechanizmu ochrony inwestorów ICO i uczestników projektów dobroczynnych;
 • Brak przejrzystości i wysokie koszty wdrożenia projektów charytatywnych;

Dobroczynność

Ponad 50% środków ze zbiórek dobroczynnych nie dociera do adresatów

12.5% — Szkolenie zespołu

12.5% — Koszty administracyjne

25% — Marketing

50% — Właściwa dobroczynność

źródło: telegraph.co.uk

Przykłady zastosowania

Przykład nr 1: Rynek ICO i crowdfunding

Musimy stworzyć bardziej odpowiedzialną Generację ICO 2.0. Rozwiązanie takie jak smart kontrakty W12 jest zdecydowanie potrzebne. System do kupowania tokenów ICO z gwarancją zwrotu pieniędzy, jeśli projekty nie realizują swoich założonych celówAnders Larsson, Założyciel allcoinWiki

Problem

SCAM

Wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w projekty na wczesnym etapie rozwoju. Brak infrastruktury do prostego, rzetelnego zawierania umów i ich realizacji.

Nie ma zdecentralizowanej infrastruktury zapewniającej wykonanie umowy w zależności od osiągnięcia głównych kamieni milowych mapy drogowej projektu.

Według badań tylko 3,8% ICO, które zakończyły swoją sprzedaż tokenów, odnosi sukcesy na giełdach

rozwiązanie

Stworzyliśmy smart kontrakty, które uwalniają fundusze ICO dla projektu
dopiero po decyzji nabywców tokenów, gdy projekt osiągnie swoje założone cele

To rozwiązanie poprawia zwroty z inwestycji, ponieważ chroni kupujących tokeny przed około 96% projektów,
które nigdy nie osiągają kamieni milowych.

Przykład nr 2: Dobroczynność

Jestem zachwycony potencjałem zmian wprowadzanych przez kryptowaluty, krypto-technologię i mam nadzieję, że poprawią one sposób pozyskiwania funduszy na cele charytatywne. Fred Wilson, partner w Union Square Ventures

Główne problemy rynku dobroczynnego

Brak przejrzystości

Ponad 60% młodego pokolenia przyznaje,
że przejrzystość wpływa na ich decyzję o przekazaniu darowizny.

Nachalne reklamy dobroczynne Wysokie koszty administracyjne

Wysokie wstępne koszty marketingu
i prowizje transakcyjne sprawiają, że mniejszym
organizacjom dobroczynnym trudno się utrzymać

Czy mój udział ma jakikolwiek wpływ?

Częste pytanie, które zadają sobie przyszli darczyńcy.

rozwiązanie

Stworzenie przejrzystej, zdecentralizowanej infrastruktury, gdzie każdy może śledzić wykorzystanie funduszy.

Dzięki protokołowi W12 każdy może utworzyć organizację DAO o typie, którego wymaga, opracować plan działania (mapę drogową) i określić konieczne użycie funduszy. Każdy uczestnik będzie w stanie śledzić i kontrolować środki, a także oceniać wpływ swojego wkładu.

Rozwiązanie to znacznie obniża koszty administracyjne i marketingowe oraz pozwala gromadzić więcej pieniędzy na cele charytatywne i społecznie istotne projekty.

Jak to działa

Na przykład

| nazwa projektu: projekt ABC | nazwa oryginalnego tokena projektu: ABC | nazwa bezpiecznego W-tokena projektu: ABC-W
1Projekt tworzy mapę drogową na platformie W12, określa ustawienia ilości i % funduszy wymaganych na każdym etapie.
2Projekt wydaje tokeny ABC na platformie W12 lub przekazuje część niezależnie wydanych tokenów na adres smart kontraktu protokołu W12.
3Protokół blockchain W12 wydaje tokeny ABC-W w liczbie równej otrzymanym tokenom ABC.
4Użytkownicy przesyłają środki na adres smart kontraktu i otrzymują tokeny ABC-W.
5Środki są przechowywane w funduszu DAO projektu (smart kontrakt) i są uwalniane dla projektu w celu wdrożenia poszczególnych etapów planu.
6Kupując tokeny ABC-W, użytkownik może:
 • Wymienić tokeny ABC-W na tokeny ABC za pomocą wymiennika tokenów - W12 token-changer i jeśli to pożądane, sprzedać tokeny ABC na giełdzie (projekt może ustawić okres zamrożenia, podczas którego wymiana jest zabroniona).
 • Wymienić tokeny ABC-W na własne środki pozostające w funduszu projektu. Warunki wymiany różnią się w zależności od typu DAO.
w12

Protokół W12 pozwala wybrać
jeden z trzech typów DAO

humansx1

Każdy nabywca tokenów działa samodzielnie i niezależnie podejmuje decyzję o osiągniętych celach i zatwierdzeniu kamieni milowych.

humansx12

Osiągnięcie kamieni milowych jest potwierdzane przez niezależne wyrocznie, które są losowo wybierane spośród sieci W12.

humansxN

Osiągnięcie kamieni milowych projektu jest potwierdzane decyzją 51% głosów nabywców tokenów. Waga głosu jest proporcjonalna do ilości zakupionych tokenów.

Projekt może wydawać tokeny niezależnie i sprzedawać jedynie ich część z użyciem DAO i protokołu W12

Pozwoli to platformie W12 na szybką współpracę z dużą liczbą projektów, pomagając tym sposobem zwiększyć udział w rynku.

ILOŚĆ TOKENÓW
PROJEKTU NA SPRZEDAŻ
10% Przykład części tokenów sprzedanych przez platformę W12

Rozwiązanie W12 zostało już docenione na wielu międzynarodowych konferencjach

1. miejsce i tytuł najlepszego ICO na World Blockchain Forum w Nowym Jorku

Finalista Icorace, Szwajcaria (wybrane przez jury spośród 140 ICO)

W12 zostało wyróżnione przez ekspertów Doliny Krzemowej na Blockchain Economic Forum, San Francisco

MVP jest gotowy!

Wczesna przedsprzedaż: zakończona

Soft cap osiągnięty

Hard cap: 22,500 ETH | 12 MLN USD

Sprzedaż tokenów już trwa!

Wszystkie niesprzedane tokeny zostaną bezpowrotnie spalone. Tokeny przeznaczone dla zespołu, założycieli i doradców są zamrożone w smart kontrakcie na 2 lata.

Ekonomia tokena W12

 • Tokeny W12 pozwolą użytkownikom nabywać tokeny projektów notowanych na platformie W12;
 • Token W12 to podstawa finansowania projektów za pomocą protokołu W12 i zdecentralizowanych organizacji
 • Projekty samodzielnie decydują w jakiej kryptowalucie będą przechowywane zebrane środki. Im więcej tokenów W12 zostanie użytych, tym niższe opłaty za usługi poniesie projekt;

 • Na przykład: jeśli projekt przechowuje nie mniej niż 50% środków w tokenach W12 - opłaty wynoszą 0 / 30% - opłata to 6% / 0% - opłata to 10%;

 • Tokeny posłużą jako paliwo w zdecentralizowanej sieci wyrocznil
 • Tokeny W12 są wykorzystywane do wynagradzania wyroczni. Wyrocznie będą potrzebować tokenów W12, aby potwierdzać transakcje w sieci i osiągnięcie kamieni milowych, a także otrzymywać nagrody z sieci.

w12

Korzyści z udziału w ICO W12

Kupując tokeny W12 podczas ICO otrzymujesz konto premium, które upoważnia Cię do otrzymywania tokenów od setek innych projektów uruchamiających swoje ICO na platformie W12.

Konta są ważne przez 2 lata. Po tym okresie możliwe będzie przedłużenie członkostwa premium. 50% opłat ponoszonych przez projekty prowadzące ICO na platformie będzie rozdzielane pomiędzy posiadaczy kont premium. Aby otrzymać tokeny projektu ICO, posiadacz konta premium musi wystawić projektowi ocenę ze swojego konta na platformie W12.

Tabela prezentuje liczbę dostępnych kont premium. Jeśli pula kont premium ulegnie wyczerpaniu, odpowiednia kolumna nie będzie pokazana w tabeli.

W zależności od poziomu konta zmienia się liczba otrzymanych tokenów. Na przykład posiadanie konta Złotego daje ci prawo do otrzymania 10 razy więcej tokenów niż konto Brązowe.

Warunki i zasady dodatkowych bonusów

Typ konta Liczba tokenów (zależna od poziomu konta) Zakup podczas etapu sprzedaży publicznej od Liczba dostępnych kont
GREEN 0,25Х 1.25 ETH 3000
STEEL 0,5X 2.5 ETH 2000
BRONZE 1X 5 ETH 1000
BRONZE + 2,2Х 10.75 ETH 500
SILVER 3,3X 17 ETH 192
SILVER + 6,7X 33.25 ETH 96
GOLD 10X 50 ETH 48
GOLD + 21,7X 108.25 ETH 24
PLATINUM 33,3X 167 ETH 12
PLATINUM + 60X 300 ETH 6
DIAMOND 100X 500 ETH 3
TYP
KONTA
Liczba tokenów (zależna od poziomu konta) Zakup podczas etapu sprzedaży publicznej od Liczba dostępnych kont
GREEN 0,25Х 1.25 ETH 3000
STEEL 0,5X 2.5 ETH 2000
BRONZE 1X 5 ETH 1000
BRONZE + 2,2Х 10.75 ETH 500
SILVER 3,3X 17 ETH 192
SILVER + 6,7X 33.25 ETH 96
GOLD 10X 50 ETH 48
GOLD + 21,7X 108.25 ETH 24
PLATINUM 33.3X 167 ETH 12
PLATINUM + 60X 300 ETH 6
DIAMOND 100X 500 ETH 3
2/6

Posiadacze kont premium otrzymają także dostęp do prywatnych przedsprzedaży projektów ICO korzystających z platformy W12 i mogą uczestniczyć w Fundacji W12.

Te korzyści nie będą dostępne dla użytkowników, którzy nabędą tokeny W12 na giełdach lub za pośrednictwem stron trzecich.

Dystrybucja tokenów W12
Okres blokady tokenów:

Tokeny są zamrożone w smart kontrakcie na okres 2 lat, z możliwością wydawania nie więcej niż 1/3 wartości dla:
- zespołu, doradców, założycieli
- funduszu rezerwowego
- wczesnych inwestorów długoterminowych

Cena za token:

1 W12 = 0,00035 ETH. Zniżki obowiązują w zależności od daty zakupu.

Akceptowane formy płatności:

ETH, LTC, BTC

Transfer tokenów:

Tokeny W12 zostaną przesłane klientom za pomocą smart kontraktu po zakończeniu każdego etapu ICO. Możesz zobaczyć zakupione tokeny i potwierdzenie transakcji na swoim koncie natychmiast po zakupie

Emisja tokenów:

Ograniczona do 400 milionów tokenów. Ilość ta nie może zostać zwiększona ani za pomocą kopania (miningu), ani żadnej innej metody.

Hard Cap:

Limit – hard cap jest ustalany na określoną liczbę tokenów w zależności od rundy sprzedaży

Sprzedaż publiczna

Start:

1. listopada 2018

Zakończenie:

12. grudnia 2018

Cena za token:

0,00035 ETH

Aktualna dystrybucja

Hard cap: 22,500 ETH

Soft cap: 3,000 ETH (osiągnięty)

Wartość 1 tokena W12: 0.00035 ETH

Know Your Customer (KYC): tak

Min. osobisty cap: 1.5 ETH (lub równowartość)

Rodzaj tokena: Ethereum ERC20

1/2
Zespół
WIĘCEJ
Oleg Sharpatiy
COO i Założyciel. Zawodowy przedsiębiorca IT. Oleg pasjonuje się tworzeniem projektów o dużym wpływie. Wierzy w koncepcję decentralizacji, zgodnie z którą nie ma potrzeby ufania stronom trzecim Więcej
Andrey Granovskiy
CEO i Założyciel. Przedsiębiorca, informatyk. Główne obszary zainteresowania: rozwój technologii blockchain i IT. W przeszłości Andrey stworzył wiodący portal sprzedażowy z bazą ponad 500 000 klientów Więcej
Michael Korneev
CTO. Szef działu rozwoju technicznego. Autor kursów pythona i solidity dla programistów IT. Założyciel firmy zajmującej się uczeniem maszynowym i technologią blockchain. Więcej
David Kuhl
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Zurych, Szwajcaria. David posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą międzynarodową w spółce z zakresu cyberbezpieczeństwa, obecnej na giełdzie Nasdaq Więcej
Aleksandr Tikhonov
Szef marketingu. Posiada ponad 5 lat doświadczenia w marketingu internetowym i automatyzacji online. Założyciel agencji marketingowej, autor kursów w zakresie marketingu Więcej
Rodion Nikiforov
Specjalista IT. Ponad 7 lat rozwoju platform internetowych, założyciel studia Hyperion - ponad 140 ukończonych Więcej
Kirill Khoroshilov
Front-end developer. Front-end developer Dapps (aplikacji zdecentralizowanych) przy użyciu Vue.js (progresywny framework JavaScript) i React.js Więcej
Vlad Portnoy
Front-end developer. Specjalista w zakresie tworzenia front-endu stron internetowych i aplikacji mobilnych za pomocą HTML, CSS, JavaScript. Posiada bogate doświadczenie w budowaniu architektury klienckiej Więcej
Valery Platonov
Senior developer. Valery programuje od 2003 roku, jego pierwsza strona została stworzona z wykorzystaniem systemu gier wideo Sega Dreamcast. Jest założycielem kilku projektów Więcej
Ibrahim Tletseri
Dyrektor artystyczny. Założyciel świetnego studia projektowego, z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu stron internetowych i UX/UI. Posiada doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu przyjaznych Więcej
Nelly Pankovichenko
Rozwój biznesu i IR. Ma doświadczenie w budowaniu relacji z rodzinnymi biznesami i firmami w ponad 12 krajach. Dysponuje znakomitymi umiejętnościami komunikacji Więcej
Savilya Akhmedova
Rozwój biznesu. Była CEO firmy IT level up solutions. Konsultant PwC. Prowadziła badania dla międzynarodowej szkoły biznesu na temat inwestycji w projekty ICO Więcej
Spyros Kekos
Community Manager - Grecja. Zdobyłem dogłębną znajomość ekosystemu krypto przez całą moją karierę zawodową jako Community i Bounty Manager. Więcej
Ryan Fadhila N
Community Manager - Indonezja. Ponad 10 lat doświadczenia w handlu na rynku Forex, coachingu i budowaniu społeczności traderów fx. Współzałożyciel SmartFX Management & amp; Community Więcej
Pablo Gontijo Cota
Community Manager - Portugalia. Przedsiębiorca. Ponad 5 lat doświadczenia w zarządzaniu biznesem/zasobami ludzkimi. Założyciel Invista Criptomoedas, IT Więcej
Ze Dong
Community Manager - Chiny, Tłumacz języka chińskiego. Tytuł magistra w zakresie Matematyki Finansowej. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu chińską społecznością Więcej
Jatin Kapadia
Community Manager - Indie. Menedżer Społeczności i Główny Ekspert (Basis Neuro). Menedżer Społeczności i Ekspert PR (Bitcoinbing.io). Menedżer Społeczności i Ekspert PR (GAM). Doradca Więcej
Gamals Ahmed
Community Manager - Niemcy, Tłumacz języka niemieckiego. Lokalny moderator dwóch słynnych forów dyskusyjnych nt. krypto. Kierownik zespołu w zarządzaniu, tłumaczeniu i promocji w trzech Więcej
Kornel Gajewski
Community Manager - Polska. Po spróbowaniu szczęścia w sprzedaży internetowej, przeniósł swoje zainteresowanie na inne rzeczy. Biegle włada językiem angielskim, świadczy usługi tłumaczeniowe jako hobby Więcej
Phan Khuong
Community Manager - Wietnam. Zdolny do efektywnej pracy, aby osiągnąć cele zarówno jako członek zespołu, jak i indywidualny współpracownik. Entuzjasta Więcej
Adrian Soreanu
Community Manager - Rumunia, Entuzjasta kryptowalut. Adrian ma pasję do technologii Blockchain. Posiada tytuł licencjata Robotyki na Wydziale Automatyki, Informatyki i Elektroniki Więcej
JungHyun Chae
Community Manager - Korea, marketingowiec (VIT, Dispatch Labs). Założyciel Kryptico (Kryptico.kr). Tłumacz (specjalizujący się w Whitepaperach, stronach internetowych, OnePagerach itp.) Więcej
1/12
Nasi doradcy
WIĘCEJ
Anders Larsson
Doradca ds. Technicznych i Blockchain (wiceprezes firmy Ericsson, zaliczany do 5 najlepszych doradców blockchain na świecie). Anders pracował przez dwie dekady w celu stworzenia wschodzących technologii Więcej
Rennie Sng
Były pracownik Citibanku, Doradca Krypto nr 1 w Azji. Były pracownik Citibanku, zarządza walorami o wartości blisko 200 000 000 USD, ponad 17 lat globalnego doświadczenia Więcej
Chintan Thakkar
Były wiceprezes Goldman Sachs, NYC. Chintan interesuje się wykorzystaniem rozwiązań technologicznych na skalę globalną, wzmacniając pozycję i przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych. Więcej
Joakim Holmer
Doradca ds. marketingu, marki i rozwoju biznesu (założyciel AllcoinWiki, były członek zarządu firmy Ericsson) Doradca ds. marketingu, marki i rozwoju biznesu Więcej
1/4
ZAPISZ SIĘ NA SPRZEDAŻ TOKENÓW TERAZ
Mapa drogowa projektu
1

IV, 2017

Badanie potrzeb klientów, badania rynku i rozwój koncepcji projektu

Zebranie zespołu

Rozwój architektury platformy

Rozpoczęcie prac nad marketem, określenie zakresu zadań i obowiązków

2

Kwartał I, 2018

Wersja alfa marketu W12

Prace nad zakresem zadań i prototypem protokołu blockchain W12

Dodanie ponad 100 projektów do marketu W12

Stworzenie systemu rankingowego projektów

Stworzenie przewodnika dla nabywców tokenów

Stworzenie strony sprzedaży tokenów W12

Rejestracja firmy w Singapurze

Więcej
3

Kwartał II, 2018

Rozpoczęcie tworzenia społeczności W12

Początek rejestracji kupujących tokeny W12 na białą listę

Rozwój smart kontraktów odpowiedzialnych za zbiórkę publiczną W12

Rozpoczęcie przedsprzedaży tokenów W12

Opracowanie części protokołu blockchain W12 odpowiedzialnej za emisję i sprzedaż tokenów projektu (z implementacją etapowej wypłaty środków):

Smart kontrakty odpowiedzialne za wydawanie przez projekt zabezpieczonych W-tokenów

Smart kontrakty odpowiedzialne za przechowywanie środków projektu w postaci zdywersyfikowanego koszyka z funkcją etapowej wypłaty środków

Interfejs internetowy marketu W12 umożliwiający projektom uzupełnianie swoich danych i parametrów zbiórki publicznej

Usługa potwierdzająca transakcje z wykorzystaniem blockchaina (BTC, LTC, ETH, BCH, ETC)

Testy marketu W12

Uruchomienie rankingu projektów zależnego od użytkowników platformy

Rozwój nowych funkcji marketu (konta nagród, dokończenie prac nad kontami osobistymi)

Stworzenie i A/B-testy stron docelowych o wysokim współczynniku konwersji dla kupujących tokeny i rejestracji projektów na platformie

Umieszczenie ponad 300 projektów w markecie

Wystąpienia na konferencjach

Więcej
4

Kwartał III, 2018

Kampanie reklamowe i PR marketu W12 i sprzedaży tokenów W12

Rozwój dodatkowych funkcji protokołu W12

Rozwój interfejsu sieciowego protokołu blockchain odpowiedzialnego za nabywanie -W-Tokenów, zwracanie środków ze zbiórki, wymiany W-Tokenów na Tokeny Właściwe

Automatyczne podlączanie nowych projektów

Opcja ponownego udostępnienia do sprzedaży W-Tokenów projektu (pochodzących ze zwrotu środków ze zbiórki)

Rozwój elastycznej funkcji zamrażania tokenów (nabywca tokenów może anulować zamrożenie tracąc jednocześnie zniżkę)

Testowanie protokołu blockchain W12

Audyt protokołu blockchain W12

Audyt systemu bezpieczeństwa platformy W12

Rozwój dodatkowych funkcji marketu W12, dodanie płatnych usług dla projektów

Uruchomienie wersji beta marketu W12

Kampania reklamowa i PR marketu W12

Więcej
5

Kwartał IV, 2018

Zbiórka publiczna W12

Dodawanie projektów do platformy W12

Kampania reklamowa i PR platformy W12

Zawieranie umów partnerskich z funduszami i syndykatami

Uruchomienie w pełni funkcjonalnego protokołu blockchain W12

Zawieranie umów partnerskich z ekspertami indywidualnymi oraz agencjami ratingowymi w celu wprowadzenia ocen eksperckich na platformie

Więcej
6

Kwartał I, 2019

Notowanie tokena W12 na giełdach

Dodawanie projektów do platformy W12

Kampania reklamowa i PR platformy W12

Rozpoczęcie prac nad aplikacjami mobilnymi marketu dla Androida i iOS

Opracowanie dodatkowych funkcji protokołu blockchain W12

Organizacja serii konferencji i wydarzeń związanych z W12 na całym świecie w celu przyciągnięcia nabywców tokenów i projektów na platformę

Organizacja serii konferencji W12 i wydarzeń na całym świecie w celu przyciągnięcia nabywców tokenów i projektów na platformę

Podpisanie umów partnerskich z giełdami kryptowalut

Uruchomienie usługi zakupu ETH za waluty tradycyjne - fiducjarne (aby umożliwić następnie nabywanie tokenów projektów za ETH)

Uruchomienie systemu ocen, w którym waga oceny eksperta czy agencji ratingowej zależy od prawidłowości wyników ich wcześniejszych prognoz

Kampania reklamowa i PR marketu oraz aplikacji mobilnej

Więcej
7

Kwartał II, 2019

Testowanie i audyt bezpieczeństwa aplikacji mobilnych W12 dla Androida i iOS

Pierwsza wersja aplikacji mobilnej marketu dla Androida i iOS

Testowa kampania reklamowa aplikacji marketu dla Anroida i iOS

Dodawanie projektów do platformy W12

Kampania reklamowa i PR platformy i aplikacji mobilnych

Konferencje W12

Uruchomienie usługi nabywania tokenów głównymi kryptowalutami i walutami fiat

Dodawanie nowych funkcji do platformy i aplikacji mobilnej

Początek pracy nad protokołem międzyblockchainowym W12

Więcej
8

Kwartał III, 2019

W pełni funkcjonalna aplikacja mobilna marketu dla Androida i iOS

Dodawanie projektów do platformy W12

Kampania reklamowa i PR platformy i aplikacji mobilnych

Konferencje W12

Dodawanie nowych funkcji do platformy i aplikacji mobilnej

Testy i audyt protokołu międzyblockchainowego W12

Więcej
9

Kwartał IV, 2019

Dodawanie projektów do platformy W12

Kampania reklamowa i PR platformy i aplikacji mobilnej

Konferencje W12

Uruchomienie międzyblockchainowego protokołu W12

W12 Road Show

10/28/2017 — 10/31/2017

d10e — Gibraltar

10/31/2017 — 11/01/2017

BEF — Nowy Jork

11/11/2017 — 11/14/2017

D10 — Davos

12/08/2017

Skolokovo crypto conference — Moskwa

03/03/2018— 03/06/2018

D10 — Seul

04/04/2018 — 04/06/2018

Block to the future —
San Francisco

04/20/2018

Start Engine Summit —
Los Angeles

04/22/2018

Synergy chain —
San Francisco

04/26/2018

Token economy
— Singapur

06/06/2018 — 06/07/2018

ICO Race — Szwajcaria

06/22/2018

Token economy — Seul

07/04/2018 — 07/05/2018

Token sky — Seul

07/11/2018 — 07/13/2018

World Blockchain Forum —
Nowy Jork

07/16/2018 — 07/19/2018

BEF — San Francisco

07/02/2018

Becon — Malta

07/04/2018

Becon — Amsterdam

07/21/2018 — 07/22/2018
NWBA

NWBA —
Shenzhen, Chiny

08/23/2018

Token economy
— Singapur

09/11/2018 —09/17/2018

Coins bank blockchain cruise — Morze Śródziemne

09/19/2018 —09/20/2018

Consensus — Singapur

09/10/2018 — 09/13/2018

Futurama summit — Ibiza

10/23/2018
Coinagenda Global

Coinagenda Global —
Las Vegas

10/29/2018 — 11/02/2018

Coinagenda Global
— Las Vegas